Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca

Identificador
 2.27
Topònim
 Ca n'Enfruns.
Coordenades UTM
 31T 410818/4575648
Coordenades Graus
 1°56'3.51141''E 41°19'38.56443''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   
Descripció entorn
 Vessant NW del puig de la Clota. Capçalera d´un petit fondo tributari de la riera de Begues.
Ubicació/morfologia del terreny
 Des de la rotonda de la variant de Begues que va al cementiri municipal agafar la pista de servei en direcció E uns 400 metres. Després enfilar el sender que puja en direcció SE fins arribar a la capçalera d´un petit fondo ocupat amb camps conreats. La barraca es troba a mà esquerra. Díficil localització a causa de la densa vegetació.
Conservació
 Amb volta i/o porta caiguda.
Alçada
 Màxima conservada 1.70 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 4 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2.20 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 Té una espitllera amb orientació W-NW.

google maps
Fundació Territori i Paisatge