Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca

Identificador
 2.17
Topònim
 Campgràs.
Coordenades UTM
 31T 409094/4571696
Coordenades Graus
 1°54'51.48641''E 41°17'29.73912''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   Fotografia 3   
Descripció entorn
 Zona de dolina. Antic camp de conreu en desús.
Ubicació/morfologia del terreny
 Des de la carretera de la Plana Novella a la urbanització Rat Penat, agafar la pista asfaltada que va al Centre Emissor d´Aviació (radar). La barraca està junt a un corral abandonat, al N de la dolina de Campgràs.
Conservació
 Amb volta i/o porta caiguda.
Alçada
 Màxima conservada dreta 2.40 m. / Esquerra 2.20 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 9.88 m. x 5.15 m.
Diàmetre o perímetre interior
 Dreta 3.40 m. / Esquerra 3.58 m.
Elements interiors
 Corral.
Observacions
 Les parets de la barraca són atalussades. Les dues cel·les estàn comunicades per un passadís de 1.21 m d´alçada i 0.43 m de llarg.

google maps
Fundació Territori i Paisatge