Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca


Unitats següents
         veient unitat 8 d'un total de 8        
Identificador
 2.40
Topònim
 Mas Trabal.
Coordenades UTM
 31T 0410432/4574789
Coordenades Graus
 1º55’47.58264”E 41º19’7.96238”N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   Fotografia 3   
Descripció entorn
 Petita colina amb feixes avui en dia cobertes per bosc de pi blanc.
Ubicació/morfologia del terreny
 Camí de la clota en la mateixa direcció i després de la barraca del Mort.
Conservació
 Enfonsada sense coberta, porta i les parets malmeses.
Alçada
 1.60 – 0.75 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 5 m. – 3.15 m.
Diàmetre o perímetre interior
 3.90 m. – 2.10 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 Barraca del Meliton de mas Trabal. Es una construcció realitzada amb consolidació d’argamasa, de planta rectangular. La porta medeix 1.10 m. d’amplada.

google maps
Fundació Territori i Paisatge