Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca


Unitats següents
         veient unitat 3 d'un total de 8        
Identificador
 2.10
Topònim
 Mas Trabal.
Coordenades UTM
 31T 410610/4574710
Coordenades Graus
 1°55'55.06166''E 41°19'8.06948''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   
Descripció entorn
 Fondo de la Clota, entremig de camps de conreu.
Ubicació/morfologia del terreny
 Enmig de terres agrícoles, a 100 metres al NW de la barraca 2.8.
Conservació
 Perfecte estat.
Alçada
 3 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 5.30 m.
Diàmetre o perímetre interior
 3.70 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 Té una espitllera amb orientació W-NW. Tanca la volta amb una cúpula de pedra calcària encimentada.

google maps
Fundació Territori i Paisatge