Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca


Unitats següents
         veient unitat 2 d'un total de 8        
Identificador
 2.8
Topònim
 Mas Trabal.
Coordenades UTM
 31T 410652/4574618
Coordenades Graus
 1°55'56.91659''E 41°19'5.10339''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   Fotografia 3   Fotografia 4   
Descripció entorn
 Fondo de la Clota, entremig de camps de conreu, al peu del camí de Font Sangonera a mas Trabal.
Ubicació/morfologia del terreny
 A l'extrem d'un camp de conreu al costat dret del camí, uns 150 metres després de creuar la riera de la Clota.
Conservació
 En origen enderrocs exteriors en una paret, cúpula enfonsada i desperfectes en el contrafort que l'envolta.
Alçada
 2.35 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 4.10 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2.50 m.
Elements interiors
 Marge.
Observacions
 Barraca del Ventureta. Restaurada pel CEB la tardor de 2009. Abans de la resturació quasi estava desapareguda entre les bardisses.

google maps
Fundació Territori i Paisatge