Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca

Identificador
 1.6
Topònim
 Benzinera Begues-Park.
Coordenades UTM
 31T 408892/4576935.
Coordenades Graus
 1°54'39.97682''E 41°20' 19.51607''N.
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   Fotografia 3   
Descripció entorn
 Zona urbana. Es troba entre dos marges a l'extrem sudoest del puig de can Pasqual.
Ubicació/morfologia del terreny
 Al peu de la carretera BV-2411. Al costat de la benzinera de Begues-Park i d'una zona d'esbarjo amb bancs.
Conservació
 Perfecte estat.
Alçada
 2,4 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 4,2 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2,6 m/2.55 m.
Observacions
 Restaurada pel Centre d'Estudis Beguetans l'any 2005 i l'any 2009. Les bretolades són freqüents en aquesta barraca. Senyalitzada l'any 2011 pel CEB amb col·laboració de l'Ajuntment de Begues.

google maps
Fundació Territori i Paisatge