Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca


Unitats següents
         veient unitat 1 d'un total de 4        
Identificador
 2.1
Topònim
 Puig Castellar.
Coordenades UTM
 31T 410008/4574820
Coordenades Graus
 1°55'29.11353''E 41°19'11.39485''N.
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   
Descripció entorn
 Vessant SW del puig Castellar.
Ubicació/morfologia del terreny
 Des de cal Vallès dirigir-se al puig Castellar. Quan s´arribi al coll entre el puig Castellar i el puig de cal Vallès, trencar uns 50 metres a l'W.
Conservació
 Enderrocs exteriors.
Alçada
 2.50 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 4.40 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2.80 m.
Elements interiors
 Marge.
Observacions
 Té una espitllera orientada al SW. La cornisa està deteriorada.

google maps
Fundació Territori i Paisatge