Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca

Identificador
 1.5
Topònim
 Les Tallarisses.
Coordenades UTM
 31T 408236/4576706
Coordenades Graus
 1°54'11.88119''E 41°20' 11.82350''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   
Descripció entorn
 Part baixa del vessant N de les Tallarisses. Tallafoc fet amb la finalitat d'instal·lar una línia elèctrica. A 50 metres de la riera de Begues.
Ubicació/morfologia del terreny
 Des de la rotonda de Begues-Park, prendre el camí que va cap a Can Térmens. A l'alçada del tallafoc de la línia elèctrica ens la trobarem davant.
Conservació
 Totalment ensorrada.
Alçada
 Màxima conservada 1.8 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 3 m.
Diàmetre o perímetre interior
 -
Elements interiors
 Petit amagatall a la part baixa del marge
Observacions
 Ha crescut un pi enmig de la barraca.

google maps
Fundació Territori i Paisatge