Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca


Unitats següents
         veient unitat 1 d'un total de 3        
Identificador
 4.1
Topònim
 Can Pasqual.
Coordenades UTM
 31T 408820/4576791
Coordenades Graus
 1°54'36.95731''E 41°20'14.81800''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   Fotografia 3   
Descripció entorn
 Vessant S del puig de can Pasqual. Entramat urbà en construcció del parcel·lari i vials.
Ubicació/morfologia del terreny
 A 70 metres al SE de la masia de can Pasqual.
Conservació
 Perfecte estat.
Alçada
 2.30 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 3.60 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 -

google maps
Fundació Territori i Paisatge