Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca

Identificador
 3.12
Topònim
 Can Farfai.
Coordenades UTM
 31T 410702/4577384
Coordenades Graus
 1°55'57.60330''E 41°20'34.80302''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   Fotografia 3   
Descripció entorn
 Camps erms destinats a activitats hípiques. Finca particular.
Ubicació/morfologia del terreny
 Dins el recinte de la masia de can Farfai.
Conservació
 Perfecte estat.
Alçada
 2.16 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 3.90 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2.30 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 Restaurada pel propietari l'estiu de 2007. Manca incorporar terra a la coberta.

google maps
Fundació Territori i Paisatge