Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca

Identificador
 1.27
Topònim
 La Parellada.
Coordenades UTM
 31T 409286/4575871
Coordenades Graus
 1°54'57.49821''E 41°19'45.17914''N
Fotografies
 Fotografia 1   
Descripció entorn
 Camps de conreu de La Parellada, avui dia abandonats.
Ubicació/morfologia del terreny
 Barraca aïllada al S de la cruïlla entre els camins de Begues a Sitges i de mas Ferrer a Can Rigol.
Conservació
 Totalment ensorrada, conserva les les parets de 0.5 metres d'alçada.
Alçada
 0.5 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 3.80 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2.1/2.2 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 L'estat d'abandonament de la masia i els camps que l'envolten ha propiciat que l'interior de la barraca s'hagi utilitzat com a contenidor d'escombraries.

google maps
Fundació Territori i Paisatge