Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca

Identificador
 1.20
Topònim
 Puig Verdeguer.
Coordenades UTM
 31T 4079502/4574713
Coordenades Graus
 1°55'7.40966''E 41°19'7.72182''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   
Descripció entorn
 Al peu del vessant NE del puig Verdeguer. Al costat d´un camp situat junt a un torrent.
Ubicació/morfologia del terreny
 Seguint la pista de Begues a la Plana Novella, a uns 400 metres enllà del coll de Puig Moltó, a mà esquerra.
Conservació
 Enderrocs exteriors.
Alçada
 2,50 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 4,30 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2,70 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 Té les parets interiors negres d´haver-hi fet foc. Falta la llosa que tanca la volta.

google maps
Fundació Territori i Paisatge