Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Catàleg

Tipologia: Barraca


Unitats següents
         veient unitat 1 d'un total de 2        
Identificador
 1.19
Topònim
 Mas Ferrer.
Coordenades UTM
 31T 409090/4575191
Coordenades Graus
 1°54'49.43399''E 41°19'23.05270''N
Fotografies
 Fotografia 1   Fotografia 2   
Descripció entorn
 Al peu del vessant W del puig de la Creu davant del torrent de mas Ferrer.
Ubicació/morfologia del terreny
 De difícil accés i localització a causa de la densitat de vegetació. A uns 200 metres al sud de la barraca 1.13, vorejant la zona de camps de conreu del torrent de mas Ferrer.
Conservació
 Perfecte estat.
Alçada
 2 m.
Diàmetre o perímetre exterior
 4,10 m.
Diàmetre o perímetre interior
 2,30 m.
Elements interiors
 -
Observacions
 Té una espitllera orientada a l'W a 0,75 m d'alçada. Les pedres la majoria planes afavorexien la disposició en opus espicatum.

google maps
Fundació Territori i Paisatge