Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Vincles web sobre Land Art i Earth Works


Definició de Land Art extret en part del full web de la Universitat Oberta de Catalunya:

El Lant Art no és cap moviment artístc específic, sinó que es considera una activitat circumstancial. Walter de Maria inventà el terme "Land Art" per a descriure els seus primers treballs en plena natura a finals dels anys seixanta. Recull el conjunt d'obres que abandonen el marc de l'estudi, de la galeria, museu..., i estan fetes en el seu context natural: la muntanya, el mar, el desert, el camp, o de vegades la mateixa ciutat.

El Lant Art sorgeix quan un grup d'artistes ecològics, especialment europeus i americans, intervenen amb l'entorn natural per a deixar la seva empremta. L'objectiu inicial d'aquests artistes era aconseguir un art que no fora comercial, que no es pogués vendre; per això el situen fora de l'àmbit artístic, és a dir, de qualsevol museu o galeria d'art, per a atorgar-li un caràcter efímer que és barreja amb la naturalesa per formar part d'ella.

Els espais del paisatge natural esdevenen objectes artístics, sovint amb alguna intervenció sobre el seu estat original. Es pot parlar d'un retorn a la naturalesa, en una acció transformadora sobre la mateixa, instaurant noves relacions amb ella.

L'allunyament de l'ambient urbà a zones de mar, muntanya o desert, evidencia el seu renunciament al que és industrialitzat, a la societat de consum, d'una manera similar a l'art povera; però planteja alguns problemes ambigus en relació als espectadors: no vol trencar els lligams pragmàtics amb el públic. Les obres són donades a conèixer al públic a través de la fotografia, dels films, vídeos i TV (alguns arriben a considerar la fotografia com l'obra). Aquestes fotografies tindrien la mateixa funció que l'obra tradicional. És cert que existeix un renunciament als suports físics tradicionals de l'obra; però se'ns plantegen alguns interrogants: on està l'obra, en el lloc físic o en la documentació? Si està en el paisatge, com hi pot accedir el públic? Si hi accedeix pels diversos mitjans de reproducció, pot sostreure's als mecanismes habituals de distribució? A més, la fotografia és una contradicció pel que fa a les dimensions físiques de les obres. En ella es mitiga el pol físic i s'accentua el mental; es produeix un canvi del context natural al culturitzat a través de la fotografia. És a dir, ja no ens movem en el nivell de l'obra física, sinó en un veritable context metalingüístic.

El Lant Art tot i que se'l pot considerar com un acte de protesta mitigat contra l'artificialitat del paisatge modern civilitzat, ha operat més com a símptoma que com a denúncia; persegueix més una apropiació visual de la realitat ecològica que la seva transformació (per això prevalen les fotografies, els vídeos i films, sobre les pròpies obres físiques).

Vegeu portal web sobre Land Art i Earth Works i els artistes recomanats.

Recomenen els artistes que treballen amb pedra:

Andy Goldsworthy: construeix formes arquitectòniques amb pedra seca. També tracta el gel, l’aigua, les fulles, la fusta i les pedres.

Nils Udo: té construccions en pedra seca. També tracta la fusta, les flors, el gel, etc.

Chris Booth: Solament treballa amb pedra.

Veronique Brill: realitza composicions amb pedres, aigua i vent. Fa instal·lacions i escultures.

Joem Hansen: treballa amb pedra, fusta, palla, paisatges, mar, terra, etc.

Pierre Jourde: treballa en el bosc, alguna de les seves obres és en pedra seca.

Alison Keogh: treballa amb pissarra, fulles, plomes, papers d’oficina i altres instal·lacions.

Jean Ives Piffard: treballa amb pedres i tot tipus de material.

Richard Long: en galeria presenta sobre tot instal·lacions amb pedres. També fa actuacions en paisatges desèrtics.

Vegeu artistes que treballen amb altres materials i temes diversos:

Wolfang Buntrock: realitza escultures amb natura en patis, bosc, mar... També tracta el paisatgisme.

Jen Chr. Jensen: fa instal·lacions amb fusta, palla i foc. Crema les instal·lacions.

Strijdom Vn der Merwe: compon tot tipus de treballs en la natura.

Jean Ives Piffard: tracta amb tot tipus de material i indrets: pedres, vegetals, mar, torrents, neu...

Urs-P. Twellmann: construeix estructures de troncs i gel.

Jean Veranne: fa treballs monumentals en paisatges desèrtics. Pinta penyes i grans pedres.

Arte Sella: encontre d’artistes que treballen en i sobre la natura.

Dennis Openheim: treballa la fusta, gel, aigua i cos humà amb la natura. També disposa d’obra en grans paisatges i vistes aèries.

Jim Denevan: realitza obres vora el mar i en la platja. Vistes aèries.

Jean Paul Ganem: actua en camps verds i florits. Vistes aèries.

google maps
Fundació Territori i Paisatge