Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Valor de l’arquitectura de pedra en sec

- D’acord amb el marc legal vigent a Catalunya (Llei 9/93 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català) l’eina bàsica per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic en pedra seca és declarar bé d’interès local les construccions que es considerin. Per això, és important disposar del catàleg de CPS i presentar-lo a l’equip de govern local, perquè aprovi la seva inclusió en el catàleg arquitectònic corresponent.

- La formació del catàleg de CPS de Begues, i de qualsevol altre municipi, és un pas endavant que ajuda a conscienciar la Generalitat de Catalunya perquè promogui una legislació superior que protegeixi aquest tipus de patrimoni arquitectònic, evitant la seva desaparició i ajudant els propietaris a conservar-lo.

- Davant l’allau urbanística sense cap tipus d’escrúpol ni de sensibilitat envers l’arquitectura tradicional i l’entorn natural, el manteniment de les construccions en pedra seca, així com la d’altres construccions tradicionals, són de vital importància per mantenir un paisatge humanitzat i respectuós amb els valors naturals, culturals i històrics del territori.

- L’arquitectura en pedra en sec és un testimoni per a l’estudi dels oficis tradicionals del període de la preindustrialització. Conservar aquest patrimoni en bon estat equival a mantenir les fonts d’informació per a l’execució d’estudis històrics, econòmics, d’ocupació del territori, explotació de la terra, etc.

- L’arquitectura de pedra en sec s’integra plenament dins el paisatge que l’envolta a partir d’un procés que inicia l’home i que consolida la pròpia natura. En aquest procés una gran varietat d’espècies vegetals viuen entre les seves pedres i formen part com un més dels seus elements. A les cobertes de les barraques era costum plantar lliris i crespinell per aferrar la terra que les cobria. Les CPS són hàbitats molt rics en espècies animals, s’hi poden trobar tot tipus d’éssers vius que varien segons les condicions d’orientació, insolació i humitat de l’indret. Algunes espècies d’ocells trien aquestes estructures per a establir els seus nius.

- L’arquitectura de pedra en sec i altres construccions tradicionals tenen un valor turístic indiscutible i per tant econòmic. Es constaten a través de la senyalització de rutes, excursions guiades, actes de presentació divulgativa, edició de publicacions, etc.

- El manteniment, restauració i reconstrucció de les CPS dinamitzen el sector laboral, empresarial i comercial del municipi mitjançant la contractació d’empreses de construcció, proveïment de material, formació de tècnics especialistes, etc. Tot plegat són factors que atenuen el fenomen de ciutat dormitori en que es veu abocat Begues des de fa anys.

google maps
Fundació Territori i Paisatge