Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Pautes de catalogació informatitzada

L’objectiu de l’elaboració de les pautes de descripció informatitzada és sistematitzar la informació de les CPS introduïda en la base de dades. A partir de les dades introduïdes en la fitxa de treball de la base de dades del projecte, es crea l’instrument de descripció a nivell de catàleg que identifica les diferents tipologies (barraques, aixoplucs, pous, marges, basses, etc.); descriu les unitats de catalogació de cada conjunt tipològic; identifica l’entorn, la posició, les característiques de cadascuna, les mides, etc.; incorpora els descriptors onomàstics i geogràfics relacionats amb cada tipologia; defineix l’estat de conservació i les actuacions de restauració i manteniment que s’hi han realitzat; permet la indexació de les diferents tipologies i la formació dels llistats a partir dels camps de la base de dades.

google maps
Fundació Territori i Paisatge