Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Objecte del projecte assumit pel CEB

Barraca de vinya a Bon Solei II (Begues). DesaparegudaEl CEB promou i coordina actuacions de localització, identificació, salvaguarda, classificació i divulgació de protecció del patrimoni artístic, arquitectònic i natural relacionat amb el municipi. És per això que coneixem i apreciem el valor cultural, mediambiental i paisatgístic que té per als beguetans -i en extensió, per a tots els ciutadans- el patrimoni en pedra seca de Begues, que aplega, pel cap baix i solament en barraques de vinya, desenes de construccions. A través del contacte directe amb el territori i de la informació extreta a investigadors, naturalistes, caçadors i ciutadans en general, hem constatat les deficiències en què es troben moltes d’aquestes construccions. Ens estem referint, per una banda, al seu estat general de conservació i, per altra, als perills del creixement urbanístic. La manca d’un cens de CPS -de titularitat pública i privada- ha dificultat la consecució d’una figura legal a nivell municipal que els doni protecció i també ha impedit l’adopció de mesures de preservació, manteniment i difusió. Davant d’aquestes mancances, el CEB va demanar assessorament tècnic a l’empresa . A partir d’aquí, es va poder assumir la realització d’una anàlisi de requeriments de la situació actual del patrimoni beguetà de pedra en sec i establir les estratègies de solució més convenients per poder conservar-lo.

Barraca de vinya a Bon Solei II (Begues). DesaparegudaEn virtut d’això, el CEB va formalitzar el projecte Formació del catàleg de construccions en pedra del terme municipal de Begues a fi i efecte de demanar recolzament econòmic a la . El projecte es compon de tres fases. La Fase I executada durant l’any 2007, comprèn la catalogació de barraques de vinya del terme municipal de Begues. En la Fase II corresponent a 2008 es realitzarà la catalogació de la resta de construccions de pedra seca de Begues. La planificació de la Fase III es concretarà en l’edició i difusió del catàleg, està previst portar-la a terme durant 2009.

Objectius:

  • Catalogació, conservació i difusió del patrimoni arquitectònic de pedra seca del terme de Begues, d’acord amb els principis de salvaguarda i protecció del patrimoni arquitectònic català.
  • Aconseguir que l’Ajuntament de Begues aprovi la inclusió del Catàleg de la Pedra Seca de Begues dins el catàleg arquitectònic municipal.
  • Fer una nova aportació per empènyer el govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una llei que permeti protegir i mantenir les CPS. La formació d’un catàleg de CPS de Begues és un pas endavant que ajuda a conscienciar la Generalitat perquè promogui una legislació superior de proteció d’aquest tipus de patrimoni arquitectònic.
  • Oferir un nou instrument que permeti apropar aquest patrimoni als historiadors, investigadors i ciutadans, la qual cosa facilitarà la creació de noves relacions en el teixit social.
  • Incorporació del catàleg de CPS a la resta d’estudis que es fan en els Països Catalans i la resta de la mediterrània. D’aquesta manera es fomenta que entitats i municipis d’altres territoris entrin en una dinàmica de salvaguarda i difusió del patrimoni arquitectònic i natural.
  • Formació d’un nou recurs per a la integració i arrelament dels nous veïns del municipi. El coneixement de les antigues formes de vida locals fomenta la pròpia estima i la sociabilitat de les persones.
  • Elaborar un producte d’interès cultural per a l’ús de tots els ciutadans interessats en el patrimoni arquitectònic de pedra en sec. L’objectiu és apropar els ciutadans al medi natural d’una manera respectuosa i com a suport per a la dinamització cultural dirigida als adults i al sector d’ensenyament. Tot plegat es vehicula mitjançant productes i serveis: itineraris culturals, exposicions divulgatives, concursos per a la restauració de CPS, exposicions d’art (Land Art, Earth Works), multimèdia, intercanvis d’informació amb altres associacions i municipis, col·laboracions institucionals, reproduccions d’obra gràfica, conferències, etc.
  • Esdevenir un punt de promoció i defensa de les construccions en pedra seca per aconseguir que perdurin en el temps i que tinguin el reconeixement institucional i popular que els pertoca.
  • L’objectiu últim del CEB és que la Unesco declari l’arquitectura de pedra en sec, patrimoni de la humanitat. Per això cal que la Generalitat pressioni l’Estat Espanyol, car és sabut que aquest ha format una llista indicativa del patrimoni susceptible de ser declarat patrimoni de la humanitat, on hi consta l’expressió “arquitectura de la piedra en seco”.
google maps
Fundació Territori i Paisatge